ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240085
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  240085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาเยาะมาตี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN GAJAHMATI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านส้มป่อย
ตำบล :
  กาเยาะมาตี
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  073-599605
โทรสาร :
  073-599605
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2505
อีเมล์ :
  gajahmatischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบาเระเหนือ-กาเยาะมาตี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาเยาะมาตี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


นายอับดุลรอฮีม อูแล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน