ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูกู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240086
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  240086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดูกู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banduku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดูกูดูซง
ตำบล :
  บาเจาะ
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  073-599399
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/08/2505
อีเมล์ :
  banduku@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดูกู


นางสุทัศนะ เจ๊ะมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูกู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน