ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือเระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240087
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  240087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบือเระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbereh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบือเระ
ตำบล :
  บาเระใต้
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/8/2479
อีเมล์ :
  berehschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาเระใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบือเระ


นายวันหะซัน แซแน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือเระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน