ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240090
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  240090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตันหยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantanyong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตันหยง
ตำบล :
  บาเระใต้
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตันหยงคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บาเระใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 15:38:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตันหยง


นายการิ้ม บินดอเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน