ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240098
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  240098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadchengkhow(dangoetit)school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเชิงเขา
ตำบล :
  ปะลุกาสาเมาะ
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  073-563008
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะลุกาสาเมาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)


นายซูกีมาน แลมีซอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน