ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240100
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  240100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BATU SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบาตู
ตำบล :
  ปะลุกาสาเมาะ
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  073-563158
โทรสาร :
  073563158
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  batuschool@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บาเจาะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะลุกาสาเมาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66


นายสมัย เลาะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน