ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240107
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  240107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakhor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนากอ
ตำบล :
  จอเบาะ
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  073-515410
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  bannakor@narathiwat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอเบาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 17:29:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)


นายนริศ นิมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน