ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240110
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  240110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกําปงปีแซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kampongpisae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกำปงปีแซ
ตำบล :
  ลุโบะบือซา
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  kampongpisaeschool
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ซาลินดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุโบะบือซา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ


นางสาวพรศิลป์ ถาวรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกําปงปีแซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน