ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240112
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  240112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลุโบะดาโต๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlubodato
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลุโบะดาโต๊ะ
ตำบล :
  ลุโบะบือซา
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  0862942773
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2479
อีเมล์ :
  banlubodato091@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุโบะบือซา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:25:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ


นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน