ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาแร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240113
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  240113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาแร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Karae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกาแร
ตำบล :
  ลุโบะบือซา
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  073-515564
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ซาลินดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุโบะบือซา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาแร


นายอิสรา สะอีด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน