ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240114
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  240114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะโละมีญอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanTalomeyor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตะปอเยาะ
ตำบล :
  ตะปอเยาะ
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  0819635495
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/04/2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยี่งอ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ


นายอิสเหาะ สามะแต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละมีญอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน