ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240116
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  240116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบลูกาสนอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bluka snor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบลูกาสนอ
ตำบล :
  ตะปอเยาะ
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  0819597301
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/5/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยี่งอ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะปอเยาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ


นายมงคล ชมติวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน