ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูเล็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240119
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  240119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกูเล็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuleng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกูเล็ง
ตำบล :
  ยี่งอ
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  073-591811
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19052518
อีเมล์ :
  bankuleng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยี่งอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกูเล็ง


นายมะดาโอะ อาแว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเล็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน