ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240120
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  240120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบูเกะกอตอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbukekotoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบูเกะปาลัส
ตำบล :
  ยี่งอ
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  073-591600
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กันยายน 2496
อีเมล์ :
  banbukekoto81@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยือรีงา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยี่งอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ


ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เจ๊ะแฮ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน