ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240123
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  240123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลาลูกไก่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansalalookkai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านศาลาลูกไก่
ตำบล :
  ละหาร
อำเภอ :
  ยี่งอ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96180
โทรศัพท์ :
  073-591382
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2515
อีเมล์ :
  sasalookkai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10:14:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน