ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะโล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240158
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  240158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะโล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSALO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสะโล
ตำบล :
  เฉลิม
อำเภอ :
  ระแงะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96130
โทรศัพท์ :
  073539313
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉลิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:08:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะโล


นางสาวสุนีย์ อาแว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2