ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240159
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  240159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lubokayoh school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
ตำบล :
  เฉลิม
อำเภอ :
  ระแงะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  lubokayoh@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลเฉลิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉลิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 22:31:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ


นางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2