ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาวอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240169
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  240169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสาวอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansawo school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสาวอ
ตำบล :
  สาวอ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-571302
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2496
อีเมล์ :
  Bansawo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รือเสาะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสาวอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสาวอ


นายพันธกานต์ กะเส็มสุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน