ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือแร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240171
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  240171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจือแร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jerae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจือแร
ตำบล :
  สาวอ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1980
อีเมล์ :
  sai @ yahoo.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป. นธ. 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจือแร


นายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือแร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน