ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดือแย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240172
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010166
รหัส Obec 6 หลัก :
  240172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดือแย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Duryan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดือแย
ตำบล :
  สาวอ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-551940
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  duryan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รือเสาะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดือแย


นายซอลาฮุดดีน มาน๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดือแย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน