ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240173
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  240173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watratsamosorn (Phiroadwittaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านยะบะ
ตำบล :
  รือเสาะ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-571674
โทรสาร :
  073-571674
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  watrat2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รือเสาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 10:13:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)


นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน