ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240174
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  240174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบูกิ๊ตยือแร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbukityuerae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสโลว์บูกิ๊ตยือแร
ตำบล :
  รือเสาะ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-570369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2479
อีเมล์ :
  banbukityuerae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 22:11:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร


นางดารณี นิโซะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน