ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240177
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  240177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยาแลเบาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyalaeboh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านยาแลเบ๊าะ
ตำบล :
  รือเสาะ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-571306
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  yalae@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ


นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาแลเบาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน