ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240180
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  240180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRACHAPATTANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  บาตง
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม สหพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บาตง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาพัฒนา


นางสาวเรณี อาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน