ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240181
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  240181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบริจ๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Bricha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบริจ๊ะ
ตำบล :
  ลาโละ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  0986781860
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  banbricha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนลาโละ 2010
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาโละ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ


นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน