ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือแรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240183
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  240183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบือแรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buerang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบือแรง
ตำบล :
  ลาโละ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-578035
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  TOT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาโละ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบือแรง


นายนัสรี เจะอุมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน