ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีนอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240185
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  240185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอีนอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban enor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอีนอ
ตำบล :
  ลาโละ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  e-nor@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มลาโละ 2010
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอีนอ


นางฟาฎีลา สุมาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน