ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาเมาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240186
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  240186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาเมาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAMO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลาเมาะ
ตำบล :
  รือเสาะออก
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073551938
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  lamoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รือเสาะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รือเสาะออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาเมาะ


นายนิอานันท์ มะแซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาเมาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน