ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240192
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  240192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละหาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านละหาน
ตำบล :
  สามัคคี
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-551689
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวารี-สามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:46:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละหาน


นางนูรีซัน ปะดอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน