ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาโดะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240194
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  240194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาโดะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kadok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกาโดะ
ตำบล :
  รือเสาะออก
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  064-0647222
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2491
อีเมล์ :
  bankadok102@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รือเสาะออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 07:46:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาโดะ


นายรอมลี หะมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาโดะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน