ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240195
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  240195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบือเล็งใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  belengtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบือเล็งใต้
ตำบล :
  สุวารี
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2531
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวารี-สามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุวารี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้


นางธนิดา เลขาลาวัณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือเล็งใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน