ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาตง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240198
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  240198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาตง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBATONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบาตง
ตำบล :
  บาตง
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/07/2509
อีเมล์ :
  banbatong.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รือเสาะ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาตง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:16:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาตง


นายมาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน