ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงปะแต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240199
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  240199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาโงปะแต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangopatae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบาโงปะแต
ตำบล :
  โคกสะตอ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  0819591519
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต


นายสมาน ยีมะยี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงปะแต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน