ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240200
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  240200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสายน้ำทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sainamthip
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไอร์กลูแปร์
ตำบล :
  โคกสะตอ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-551947
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  www.air1@hotmal.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:40:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์


นางสุรีย์รัตน์ ดือราแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน