ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240201
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  240201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suanplu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกำปงซีเร๊ะ
ตำบล :
  โคกสะตอ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073551948
โทรสาร :
  073551948
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2500
อีเมล์ :
  bansuanplu@narathiwat.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รือเสาะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:42:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนพลู


นายฮาซัน อาแวหะมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน