ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240202
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  240202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุเป๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansupe
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสุเป๊ะ
ตำบล :
  เรียง
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073-551974
โทรสาร :
  073551942
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  Bansupet@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:59:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ


นางเจ๊ะอาลาวีย๊ะ ยีมะยี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเป๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน