ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240203
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  240203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาโงปูโละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANGOPULOH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเรียง
ตำบล :
  เรียง
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  084-312-6658
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  bangopuloh@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:41:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ


นายมะยีดิง จารง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงปูโละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน