ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซือเลาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240204
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  240204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซือเลาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banseloh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านซือเลาะ
ตำบล :
  เรียง
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  073551943
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  Banseloh@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2561 เวลา 10:48:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซือเลาะ


นายฮูเซ็น มิงมะซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซือเลาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน