ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240206
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  240206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธรรมเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthamcharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านธรรมเจริญ
ตำบล :
  โคกสะตอ
อำเภอ :
  รือเสาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รือเสาะ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2562 เวลา 19:40:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ


นางอาริตา ฮูลูสาแล๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน