ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240281
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  240281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอลอกาเว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KORLORGAWAY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคอลอกาเว
ตำบล :
  ศรีสาคร
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073-561076
โทรสาร :
  073561076
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2498
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีมัสยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีสาคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:33:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว


นายสุไลหมาน ใบสาเม๊าะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน