ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240283
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  240283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านซากอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbansako
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบีโล๊ะ
ตำบล :
  ซากอ
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073-561142
โทรสาร :
  073561142
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sgschool.nara1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2561 เวลา 14:50:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ


นางลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน