ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240284
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  240284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสาคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansakhorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไอร์เจี๊ยะ
ตำบล :
  ซากอ
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073-570299
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสาคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ซากอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:24:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสาคร


นายมาฮามะสะตรี เจ๊ะเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน