ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240285
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  240285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาวิทยรังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachawitthayarangsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกาหลง
ตำบล :
  กาหลง
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073-551935
โทรสาร :
  073-551935
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีมัสยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:02:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์


นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน