ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240286
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  240286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpaphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าไผ่
ตำบล :
  กาหลง
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  0818964715
โทรสาร :
  0818964715
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  papai96010175@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ๘๘ กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าไผ่


นางฤกษ์สวาติ อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน