ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไอร์แยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240287
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010189
รหัส Obec 6 หลัก :
  240287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไอร์แยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Aiyaengschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไอร์แยง
ตำบล :
  ศรีสาคร
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073-570386
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  rosida2515@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสาคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 21:09:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไอร์แยง


นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์แยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน