ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาหนัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240288
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010190
รหัส Obec 6 หลัก :
  240288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปาหนัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpanan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปาแน
ตำบล :
  ศรีสาคร
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073700879
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/5/2525
อีเมล์ :
  panan.pn4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีมัสยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสาคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 20:51:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปาหนัน


นายอาณัติ ยีมะยี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาหนัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน