ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240289
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  240289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  keereerachrangsarid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านประชานิมิตร
ตำบล :
  กาหลง
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 สิงหาคม 2543
อีเมล์ :
  keeree96210@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มศรีมัสยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  89 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์


นายนายวิสุทธิ์ สิทธิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน