ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือแนนากอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240291
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  240291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบือแนนากอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUENAENAKOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบือแนนากอ
ตำบล :
  ศรีสาคร
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  0854842661
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ตุลาคม 2502
อีเมล์ :
  bnnk149@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตะมะยูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะมะยูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบือแนนากอ


นายซากัรตา สาแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแนนากอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน