ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสว่างวัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240296
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  240296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สว่างวัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawangwattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกะดี
ตำบล :
  เชิงคีรี
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  073-644276
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กุมภาพันธ์ 2510
อีเมล์ :
  sawangwattana2510@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสาคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:55:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสว่างวัฒนา


นายมูฮำมัดซาอูดี แยแล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน