ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาฮง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240297
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  240297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดาฮง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandahong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดาฮง
ตำบล :
  เชิงคีรี
อำเภอ :
  ศรีสาคร
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96210
โทรศัพท์ :
  084-7504433
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีสาคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เชิงคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดาฮง


นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาฮง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน